Forskning kring massage

Flera studier påvisar att massage reducerar smärta (1,2,3). Bland annat kan man se minskad smärta i ländryggen (1) och minskad huvudvärk (2).

Massage har en tydlig stressminskande påverkan (1,3,4,5,6,7,8) bland annat har följande effekter påvisats:

  • Minskad ångest (1,6,8) 
  • Minskad depression (1,8)
  • Mindre sömnstörningar (1)
  • Minskat blodtryck (5,8)
  • Minskad mängd stresshormoner (4,7,8) 
  • Ökad mängd av lugn-och-ro-hormonet oxytocin (4) 
  • Ökad aktivitet, vakenhet (3,7) 
  • Förbättrat immunförsvar (3) 


 (1) Field T, Hernandez-Reifa M, Diegoa M, Fraserc M (2007), Lower back pain and sleep disturbance are reduced following massage therapy. Journal of Bodywork and Movement Therapies, Volume 11, Issue 2, April 2007, Pages 141–145.
Gå till sida

(2) Quinn C, Chandler C, Moraska A (2002), Massage Therapy and Frequency of Chronic Tension Headaches. American Journal of Public Health, 2002 October; 92(10): 1657–1661.
Gå till sida

(3) Field TM (1998), Massage therapy effects. The American Psychologist, 1998 Dec; 53(12):1270-81.
Gå till sida

(4) Morhenn V, Beavin L.E., Zak PJ. (2012), Massage increases oxytocin and reduces adrenocorticotropin hormone in humans. Alternative Therapies in Health and Medicine, 2012 Nov-Dec; 18(6):11-8.
Gå till sida

(5) Cady SH, Jones GE (1997), Massage therapy as a workplace intervention for reduction of stress. Perceptual and Motor Skills, 1997 Feb; 84(1):157-8.
Gå till sida

(6) Shulman KR, Jones GE (1996), The Effectiveness of Massage Therapy Intervention on Reducing Anxiety in the Workplace. Journal of Applied Behavioral Science, June 1996 vol. 32 no. 2 160-173.
Gå till sida

(7) Field T, Hernandez-Reif M, Diego M, Schanberg S, Kuhn C (2005), Cortisol decreases and serotonin and dopamine increase following massage therapy. The International Journal of Neuroscience, 2005 Oct; 115(10):1397-413.
Gå till sida

(8) Hernandez-Reif M, Field T, Krasnegor J, Hossain Z, Theakston H, Burman I (2000), High blood pressure and associated symptoms were reduced by massage therapy. Journal of Bodywork and Movement Therapies, Volume 4, Issue 1, January 2000, Pages 31–38.
Gå till sida

Jag trollar också. Läs mer här!

Ph Magic